Monolitická schodiště jsou schodiště realizovaná přímo na místě stavby.
  Umožňují
 • realizaci originálních řešení
 • realizaci ihned po provedení stropu nebo
  i před jeho realizací
 • využití schodiště již v době výstavby hrubé stavby
  Hlavní přednosti betonových schodišť
 • originální řešení za přijatelnou cenu
 • pestrost tvarů i nosných konstrukcí
 • samonosné konstrukce bez podpor
 • vysoká únosnost při subtilní tloušťce
 • použití již ve fázi hrubé stavby
 • bezpečnost pracovníků při výstavbě
 • nehořlavá nosná konstrukce
 • nízká hlučnost a přenos vibrací do stěn
 • bezproblémové oddělení nevytápěných suterénů od patra
 • pevné kotvení zábradlí
 • možnost obkladu schodů různými materiály
 • dlouhá životnost